Thiết kế cơ sở dữ liệu là việc tổ chức dữ liệu theo một mô hình cơ sở dữ liệu . Người thiết kế xác định dữ liệu nào phải được lưu trữ và cách các phần tử dữ liệu liên kết với nhau. Với thông tin này, họ có thể bắt đầu khớp dữ liệu với mô hình cơ sở dữ liệu. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quản lý dữ liệu tương ứng.

Thiết kế cơ sở dữ liệu liên quan đến việc phân loại dữ liệu và xác định các mối quan hệ qua lại. Biểu diễn lý thuyết của dữ liệu này được gọi là bản thể luận . Bản thể luận là lý thuyết đằng sau thiết kế của cơ sở dữ liệu. Nội dung hôm nay, Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thiết kế Database cho người mới bất đầu.

Nguyên tắc thiết kế CSDL
Trước khi bước vào việc thiết kế Database bạn cần nắm một số nguyên tắc quan trọng sau:

Chính xác

Tránh trùng lặp

Dễ hiểu

Chọn đúng thuộc tính và kiểu thuộc tính

Chọn đúng mối quan hệ

Các bước thiết kế Database chuẩn
Thiết kế database, hay cũng như thiết kế 1 phần mềm, một trang web, đều bắt đầu có quy trình gồm những bước cơ bản:

Phân tích yêu cầu.

Phác thảo ý tưởng ra giấy, làm bản mẫu.

Thực hiện.

Phân tích yêu cầu
Đây chắc hẳn là bước mà một lập trình viên chưa có nhiều kinh nghiệm (như mình chẳng hạn) ít chú tâm nhất. Không cần phải nói thêm về tầm quan trọng của giai đoạn này, khi đi làm được một thời gian bạn sẽ thấy code thực sự không khó, maintain và thay đổi theo những nhu cầu của khách hàng còn khó hơn gấp vạn lần. Bạn sẽ phải dần dần thay đổi tư duy. Lập trình viên không phải là đâm đầu vào code mà không cần biết chuyện gì đang xảy ra, hãy suy nghĩ như những product manager, hãy suy nghĩ như mình là người tạo ra sản phẩm đó.

Rồi, mở đầu với database, ở đây là MySQL, rất phổ biến, hầu như ai cũng xài, hầu như ai cũng nghĩ nó dễ, mà hầu như ai cũng không nắm hết về nó. Ở đây, mình không quan tâm bạn dùng giao diện hay command line, vì đằng nào cũng ra kết quả như nhau.


Xác định yêu cầu một cách đầy đủ, cụ thể sẽ giúp cho việc thiết kế CSDL trở lên dễ dàng hơn. Luôn đặt ra câu hỏi:

CSDL sẽ được sử dụng như thế nào?

Những thông tin gì cần được lưu vào CSDL?
Chúng ta có thể tham khảo các hệ thống dữ liệu sẵn có. Có thể là trong hoá đơn bán hàng, tập lưu trữ hồ sơ khách hàng.. vv.v.v


Mời các bạn xem thêm tại đây: Hướng dẫn thiết kế cơ sở dữ liệu Thiết kế website Đồng Nai


Bài viết khác cùng Box :