Mặc dù bạn có thể nghĩ rằng tất cả các điện thoại đều được tạo ra như nhau nhưng các tính năng của điện thoại VoIP có thể được điều chỉnh cho phù hợp với công việc của từng người dùng. Vì vậy, cho dù bạn có bộ phận bán hàng, hỗ trợ, tiếp thị hay giám đốc hãy tìm hiểu nhu cầu của họ và sau đó tìm một chiếc điện thoại và bộ tính năng phù hợp với họ. Ví dụ, bộ phận bán hàng sẽ cần một mô-đun mở rộng để giải quyết một danh bạ điện thoại lớn, bộ phận hỗ trợ sẽ cần ghi âm cuộc gọi và các giám đốc sẽ cần một đường dây VIP và định tuyến cuộc gọi qua PA hoặc lễ tân ảo.


Văn phòng của bạn
Quy mô và vị trí của văn phòng sẽ quyết định một số khía cạnh của cơ sở hạ tầng cần thiết cho hệ thống điện thoại fanvil mới của bạn. Tuy nhiên, một số quyết định sẽ bị ảnh hưởng bởi cách văn phòng của bạn hoạt động.


Số lượng nhân viên là cố định hay có biến động?
Bạn sẽ gửi hoặc nhận một lượng lớn dữ liệu trong khi gọi?
Bạn có yêu cầu một dòng bảo mật hoặc được mã hóa cho thông tin nhạy cảm không?
Bạn sẽ tổ chức các cuộc gọi hội nghị?
Bạn có văn phòng ở nước ngoài không?


Khi bạn đã có câu trả lời và danh sách các tính năng có lợi, bạn sẽ có ý tưởng tốt hơn về các yêu cầu của mình. Thông tin này sẽ là vô giá khi bạn bắt đầu tiếp cận các nhà cung cấp hệ thống điện thoại ip giá rẻ.


Bài viết khác cùng Box :