Vỏ tủ điện Composite là sản phẩm nhựa ép nóng, ứng dụng lắp đặt bảo vệ các thiết bị điện với chứng năng riêng biệt, và vỏ tủ điện vật liệu nhựa Composit có kích thước thông dụng theo bảng bên dưới

Các loại vỏ tủ điện Composite và kích thước thông dụng
STT Vỏ tủ điện nhựa Composite Kích thước Chất Liệu Công nghệ Loại Ghi Chú
1 ĐK Trạm 300W 500H 200D Composite Ép Nóng Ngoài trời 1_ĐK 3P
MCCB
2 MCCB 450W 630H 420D Composite Ép Nóng Ngoài trời
BVĐK 1_ĐK 3P
3 ĐK Đôi 900W 630H 420D Composite Ép Nóng Ngoài trời
4 ĐK + MCCB 450W 920H 420D Composite Ép Nóng
5 PPHT 500W 760H 340D Composite Ép Nóng Ngoài trời
MCCB
ĐK 1_ĐK 3P
MCCB + ĐK 2 ngăn 1_ĐK 1P
Chiếu sáng Công Cộng
6 PPHT 500W 1000H 340D Composite Ép Nóng OD
MCCB
MCCB +ĐK 2 ngăn 1_ĐK 1P
7 PPHT 600W 1100H 400D Composite Ép Nóng OD
MCCB
MCCB +ĐK 2 ngăn 1_ĐK 3P
MCCB +06ĐK 6_ĐK 1P
8 PPHT 600W 1200H 450D Composite Ép Nóng OD
Cầu Dao
MCCB +09ĐK 9_ĐK 1P
9 PPHT 600W 1400H 400D Composite Ép Nóng OD
MCCB + ĐK
10 PPHT 700W 1200H 450D Composite Ép Nóng OD
MCCB +12ĐK 12_ĐK 1P
11 PPHT 700W 1400H 400D Composite Ép Nóng OD
12 PPHT 800W 1200H 400D Composite Ép Nóng OD
13 PPHT 950W 1000H 340D Composite Ép Nóng OD
14 PPHT 1150W 1100H 400D Composite Ép Nóng OD
ĐK Đôi
15 PPHT 1150W 1400H 400D Composite Ép Nóng OD
16 MCCB 360W 460H 260D Composite Ép Nóng ID
460W 360H 260D Composite Ép Nóng ID
460W 500H 260D Composite Ép Nóng ID
500W 460H 260D Composite Ép Nóng ID
500W 660H 260D Composite Ép Nóng ID
17 MCCB 660W 360H 260D Composite Ép Nóng ID
18 MCCB 660W 500H 260D Composite Ép Nóng ID
3ĐK 3_ĐK 1P
19 MCCB 660W 500H 260D 2 Cửa Composite Ép Nóng ID
3ĐK 3_ĐK 1P
20 MCCB 900W 500H 260D Composite Ép Nóng ID
04ĐK 4_ĐK 1P
21 MCCB 900W 360H 260D Composite Ép Nóng ID 2 cửa
23 MCCB 900W 500H 260D Composite Ép Nóng ID 2 cửa
04ĐK 4_ĐK 1P
24 MCCB 660W 690H 260D Composite Ép Nóng ID
02ĐK 2_ĐK 3P
25 MCCB 900W 690H 260D Composite Ép Nóng ID
03ĐK 3_ĐK 3P
26 DS 3P Outdoor 630A – 24KV Minh Long OD Tay_6m
27 DS 3P Indoor 630A – 24KV Expo ID
28 DS 3P Indoor 630A – 24KV Có bệ chì Expo ID
29 DS 3P Indoor 630A – 24KV Có bệ chì _Loại N Expo ID Tự Bật
30 Tay liên động DS Expo ID 3m
31 Sứ đở thanh cái 24KV Expo ID
32 Kẹp đở thanh cái 24KV Expo ID
Các loại vỏ tủ điện nhựa Composite
Các loại vỏ tủ điện nhựa Composite

Ưu điểm của vỏ tủ Composite
Công nghệ ép nóng nên có chất lượng phù hợp với nhu cầu sử dụng
Vật liệu nhưa nên có khả năng chống ăn mòn cao gồm mưa axit, phun muối hoặc axit
Chống va đập tốt
Tủ điện nhựa Composite chịu nhiệt tốt
Trọng lượng nhẹ
Thẩm mỹ cao, thích hợp lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời tùy theo thiết kế


Bài viết khác cùng Box :