Một trong những bước đầu của việc áp dụng phương pháp giáo dục không la mắng cho trẻ, là mẹ phải hiểu được lý do nào sẽ khiến bản thân nóng giận. Để biết được điều này, điều trước tiên mẹ cần là ghi chép lại những cơn giận của bản thân mình. Nhờ việc ghi chú như “Những việc khiến mẹ cảm thấy bực bội”; “Cảm xúc của mẹ vào lúc đó”; “Tại sao mẹ lại muốn như thế”; “Cách để giải quyết”, mẹ sẽ hiểu được cơn giận dữ của bản thân. Khi mẹ hiểu rõ cơn giận của mình, mẹ sẽ có thể tránh được những điều khiến mẹ cảm thấy khó chịu.

Hãy tạo không gian khiến mẹ có thể giữ được bình tĩnh
Điều quan trọng trong lúc nóng giận là hãy nơi mà có thể giúp cho mẹ trở nên bình tĩnh hơn. Nếu không thể tìm được không gian trong lúc đó, mẹ có thể áp dụng cách đếm số để kìm nén cảm xúc của mình.


Bài viết khác cùng Box :