Dịch vụ lưu trữ tìa liệu trên mạng gần như là xu hướng của người sử dụng máy tính. Tôi còn nhớ vào thời gian trướng dây (khoảng năm 2010) ổ cứng trên Laptop gần như là một điều gì đó xa sĩ. Nó rất dễ đầy tràn và cách xử lý là xóa đi những tài liệu cũ.
Thời điểm hiện tại, bạn có thể lưu trữ tài liệu thông qua những trang web nổi tiếng và uy tính bật nhất như Google, Microsoft.
Đặc biệt, bài viết đã chọn lọc ra những dịch vụ lưu trữ và chia sẽ hình ảnh tuyệt vời nhất. Bạn không chỉ lấy được link chèn vào các diễn đàn hay Blog mà còn lư giữ làm kĩ niệm. Xem tại https://www.aothuncasau.net/up-anh/


Bài viết khác cùng Box :