Để chuẩn bị cho việc đi vào sản xuất, bộ phận SMD ( Sản xuất bản mạch cần tuyển số luợng các vị trí ( Trưởng nhóm kỹ thuật và kỹ thuật SMD) như sau:TRƯỞNG NHÓM KỸ THUẬT (3 Trường nhóm kỹ thuật)
1. Quản lý thiết bị, nhân lực, bộ phận SMD (Làm việc 3 ca 2 kíp)
2. Quản lý thay đổi máy móc theo kế hoạch sản xuất, quản lý máy hỏng, máy dự phòng
3. Lập chiến lược cải thiện hiệu suất máy, hiệu suất sử dụng thiết bị, chất lượng, thất thoát, tính linh động, ngày hoàn thành kế hoạch
4. Quản lý đội thiết bị : acting Leader, sub Leader, Acting sub Leader, nhân viên quản lý chất lượng
KỸ THUẬT VIÊN (7 kỹ thuật viên)
1. Nhân viên phụ trách, quản lý trang thiết bị hỏng hóc ở bộ phận SMD
(Làm việc 3 ca 2 kíp)
2. Đảm nhận sửa chữa máy móc thiết bị hỏng
3. Cải thiện thời gian máy hỏng và phương pháp làm việc hiệu quả

1. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (Chuyên ngành điện, điện tử, cơ khí máy móc và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý thiết bị trên 5 năm
4. Có kinh nghiệm quản lý thiết bị, chất lượng và nâng cao hiệu suất máy
5. Ưu tiên ứng viên vận hành thành thạo các thiết bị Mounter của Fuji, Pana, Samsung
6. Ưu tiên ứng viên có khả năng lập trình chương trình PLC.CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:
- Công ty có xe đưa đón CBNV, ăn ca
- Chế độ phụ cấp bao gồm: Phụ cấp sinh hoạt, phụ cấp năng lực.
- Làm 3 ca 2 kíp (Làm 4 ngày, nghỉ 2 ngày).
- Có thể được đi đào tạo tại Hàn Quốc hoặc Thái Lan.
Việc Làm Thái Nguyên


Bài viết khác cùng Box :