Hiện nay tôi đang cần tuyển nhân viên đóng kho vải

Mức thù lao 200k/tấn và vân chuyển vải ra xe 100k/tấn. Trung bình 2 người đóng 2 buổi thì được khoảng 3 tấn. Một tuần đóng 2 buổi

Bạn sinh viên nao co nhu cầu thì liên hệ với tôi theo sdt: 0978701492 gặp cô Miền hoặc sdt 0986866700 (Tony)Bài viết khác cùng Box :