Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons City – Tháp Green Topaz ngày 11/03/2024: đang thi công:

Kết cấu tầng 29 tháp A + B1 và tầng 28 tháp B2 + C.
Hoàn thiện tầng 19 tháp A + B1 và tầng 22 tháp B2 + C.

Thông tin dự án Bcons City truy cập thêm tại: https://canhobcons.com.vn/bcons-city/

Bài viết khác cùng Box :