Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Polygon ngày 11/03/2024, đang thi công:

Hoàn thành cất nóc tháp A và tháp B.
Hoàn thiện tầng 28 tháp A và tầng mái tháp B.

Thông tin Bcons Polygon https://canhobcons.com.vn/bcons-polygon/

Bài viết khác cùng Box :