Điều kiện làm Chứng chỉ giám sát thi công xây dựng hạng 1
Cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng 1 cần đáp ứng các điều kiện dưới đây:

Cá nhân tốt nghiệp đại học, có đủ thời gian kinh nghiệm hoạt động công việc phù hợp với chứng chỉ cần xin trên 7 năm
cá nhân đã trực tiếp giám sát thi công công việc liên quan đến nội dung đề nghị xin cấp chứng chỉ ít nhất 1 công trình cấp 1 hoặc 2 công trình cấp 2 cùng loại
Đã có chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng 1 hoặc hạng 2
Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng 2
Cá nhân xin cấp chứng chỉ giám sát xây dựng hạng 2 cần đáp ứng các điều kiện sau:

Đã tốt nghiệp đại học và có thời gian kinh nghiệm hoạt động công việc phù hợp với lĩnh vực đang xin chứng chỉ từ 5 năm trở lên.
Đã trực tiếp giám sát thi công xâu dựng hoặc chủ trì thiết kế, thi công liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 1 công trình cấp 2 hoặc 2 công trình cấp 3.
Chứng chỉ giám sát xây dựng hạng 3
Điều kiện xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng 3:

Cá nhân có trình độ chuyên môn phù hợp, thời gian kinh nghiệm tham gia công tác phù hợp với nội dung xin chứng chỉ trên 3 năm với bằng đại học, 5 năm với bằng cao đẳng.
Đã trực tiếp tham gia giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế, thẩm định thiết kế 1 công trình cấp 3 hoặc 2 công tình cấp 4 trở lên
Hiệu lực của chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng
Theo quy định nghị định 59/2015/NĐ-CP của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công công trình xây dựng thì chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng khi cấp lần đầu, khi điều chỉnh ra hạn, nâng hạng sẽ có thời hạn là 5 năm. Đối với chứng chỉ cần điều chỉnh bổ sung nội dung, cấp lại do hư hỏng thì thời hạn hiệu lực sẽ theo chứng chỉ cũ trước đó.

cap-chung-chi-hanh-nghe-giam-sat-xay-dung


Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng 1

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng công trình
Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng gồm những gì?
Cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng 3, hạng 2, hạng 1 cần chuẩn bị bộ hồ sơ như sau:

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng
02 ảnh màu nền trắng kích thước 6x4
Ảnh màu các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn tương đương
Ảnh màu bản kê khai kinh nghiệm của cá nhân xin cấp chứng chỉ có xác nhận của cơ quan tổ chức quản lý trực tiếp hoặc cơ quan liên quan


Bài viết khác cùng Box :