Các tính năng, đặc điểm Micro không dây cài ve Sennheiser EW100G4-ME2

– Được thiết kế cho âm thanh trực tiếp chuyên nghiệp: Hệ thống không dây tất cả trong một chắc chắn, dành cho người thuyết...