Giới thiệu, đánh giá Equalizers DBX 231s chính hãng

Khi những người chuyên nghiệp cần EQ, họ chuyển sang dbx. Với một hồ sơ theo dõi đã được chứng minh kéo dài bốn thập kỷ, dbx® EQs là tiêu chuẩn...