Thiệt tình là em thắc mắc không biết với tình trạng mũi thấp như mũi của em thì có nên phẫu thuật nâng mũi không? Và nếu em phải thực hiện nâng mũi thì em nên thực hiện nâng mũi bằng phương pháp nào?...