Thông tin tuyển dụng
Vị trí: Y Tá Cho Công Trường Xây Dựng
Số lượng tuyển: 4
Giới tính: Nữ
Ngành nghề: Y tế
Tính chất công việc: Giờ hành chính
Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên
Mô tả:
- Khám và...