Giày Nike PG1 Ice White – các đôi giày bóng rổ gắn mác “the Swoosh” – Nike không chỉ chiếm lấy thiện cảm của đại phòng ban giới trẻ có niềm ưa chuộng “trái bóng cam” mà những tuyển thủ lừng lẫy tại...