Hai điện thoại thông minh Realme đã bắt đầu nhận được bản cập nhật phần mềm mới ở Ấn Độ ngày hôm nay. Chúng ta đang nói về Realme XT và Realme C2 , cả hai hiện đang nhận được các bản vá bảo mật tháng...