Nhiều người ừ thì con em hợp lý nên nếu cho trẻ tiếp tục xúc với setracker.vn/dong-ho-thong-minh-cho-tre-em khoa học từ sớm sẽ cứu giúp bé đẩy mạnh vượt bậc. Thành ra chưa bao giờ ít các bậc ba má...