Ngôn ngữ luôn là tiếng nói chung cho tất cả mọi người nhưng cũng là một rào cản. Bạn muốn đi du lịch nhưng lại không biết nói tiếng bản địa. Gặp trường hợp khẩn cấp thì phải làm thế nào đây?
Du lịch...