Chào cả nhà,
Qui định về việc ban nick của thành viên như sau, khi thành viên nào vi phạm 1 trong các điều trong nội qui sẽ xử lý như sau :


Mong các SMod, Mod làm việc theo qui định này và mọi...