Họ và tên: Nguyễn Đình Dương
Nickname trên diễn đàn: nguyen.duong2402
Ngày sinh:24/02/1990
Nơi ở (tỉnh/thành phố): Hà Nội
Nghề nghiệp:
Mobile:0973710259
Email:anhladuong1@gmail.com
Nick...