Công ty cổ phần truyền thông Netsite cần tuyển:

+) 03 lập trình viên làm việc 8h/1 ngày
Yêu cầu:
- Kiến thức chuyên môn: Thành thạo HTML/CSS, Javascript, PHP
- Có khả năng làm việc theo nhóm...