Choáng ngộp trước các ký hiệu âm nhạc

Chắc hẳn với những bạn lần đầu tiên tiếp xúc với âm nhạc sẽ bị bỡ ngỡ và không biết đọc ký hiệu âm nhạc như thế nào, khi nhìn vào những văn bản nhạc như thế...