Đàn Guitar trên thị trường được bày bán siêu nhiều loại và được chia ra thành 2 nhóm chính đó là đàn Guitar Acoustic và Guitar Classic.

Việc phân biệt sự khác nhau giữa đàn acoustic và đàn classic...