rong tháng trước, Realme đã làm rất tốt khi phát hành bản cập nhật cho phần lớn các thiết bị của mình. Cùng với những cải tiến cho ColorOS, các bản cập nhật đã mang đến các bản vá bảo mật Android cho...