THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Vị trí tuyển dụng: Phiên dịch tiếng Hàn
Chức vụ: Nhân viên
Ngành nghề: Biên-Phiên dịch
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Địa điểm làm việc: Thái Nguyên,Tuyên Quang...