Học đàn piano ở đâu tại gò vấp

https://lh3.google.com/pw/ACtC-3e6G2EFYAxiNsX6C2_6R2i0sY2AFaiSWagrj5sJpp8kggMus1LuKKxH6wRaI7QCb3l2TF9RvwX4C8VQBDthY4hausfgMQ=w852-h640-no?authuser=0

Dạy đàn...