Mình thấy công việc SEO khá phổ biến ở VIệt Nam

Nhưng nhiều người , hay chính xác là dưới trẻ chưa hiểu hết cái hay của nó và tính lâu dài bền bỉ
Chủ đề mình đưa ra ở đây chính là nghề SEO có cần nhiều time không ?

Mục đích của SEO là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Nếu chỉ có thế thì 1 người hiểu biết về tin học sẽ đạt xong mục đích trong vòng vài tháng . Chẳng lẽ vài tháng hay anh ta ngồi chơi

Vậy chúng ta sẽ nghĩ đến thêm về PR và Marketing Online ???

Chúng ta hãy bàn luận xem , công việc của sẽ mất mấy tiếng mỗi ngày và trong bao lâu ?
Phụ thuộc vào những vấn đề j nữa ?
...
Mình thấy công việc SEO khá phổ biến ở VIệt Nam

Nhưng nhiều người , hay chính xác là dưới trẻ chưa hiểu hết cái hay của nó và tính lâu dài bền bỉ
Chủ đề mình đưa ra ở đây chính là nghề SEO có cần nhiều time không ?

Mục đích của SEO là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Nếu chỉ có thế thì 1 người hiểu biết về tin học sẽ đạt xong mục đích trong vòng vài tháng . Chẳng lẽ vài tháng hay anh ta ngồi chơi

Vậy chúng ta sẽ nghĩ đến thêm về PR và Marketing Online ???

Chúng ta hãy bàn luận xem , công việc của sẽ mất mấy tiếng mỗi ngày và trong bao lâu ?
Phụ thuộc vào những vấn đề j nữa ?
...
https://bephongngoaidon.com/


Bài viết khác cùng Box :