THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Vị trí tuyển dụng: Kế Toán Trưởng
Chức vụ: Trưởng/Phó phòng
Ngành nghề: Kế toán-Kiểm toán
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Địa điểm làm việc: Thái Nguyên
Mức...