Khi gặp phải những trường hợp như răng sâu, răng sứt mẻ, nhiều người thường được chỉ định rằng nên thực hiện trám răng. Vậy một quá trình trám răng diễn ra như thế nào không phải ai cũng biết.
1....