Hình ảnh ban đầu của bạn có giá trị vô cùng quan trọng, nhất là khi đi phỏng vấn xin việc. Để có được 1 công việc tốt, ổn định, nhất định bạn phải đọc bài viết dưới đây:

Cũng như CV là ấn...